Elkida AS

Industri

Elkida AS og våre medarbeidere har lang og bred erfaring innen de fleste typer prosessanlegg.

Asfalt- og knuseverk

Vi har spesialisert oss på elektroarbeider innen service, ombygging og nybygging av asfalt- og knuseverk. Vi har betydelig erfaring fra prosjekter hos de største entreprenørene innenfor dette feltet.

Gjennom fleksible medarbeidere og god kompetanse om våre kunders behov, har vi klart å holde driftstiden på anleggene oppe på et maksimum.

Bistand ved flytting og eller oppkobling av asfaltverk.

Prosjektering varmeinstallering av rørgater med høye krav til varme og driftssikkerhet

Teknisk isolering, isolering av rørgater og tanker i prosessindustrier der det kreves høye temperaturer

Pumpeanlegg til de fleste applikasjoner

Service og vedlikehold av stasjonere og mobile asfalt og knuseverk, spesielt med hensyn på kompliserte startmetoder av store motorer og laster.

 

Øvrig prosessindustri

I samarbeid med deg som kunde, og våre samarbeidspartnere, kan vi gå inn i de fleste typer prosessanlegg for å effektivisere eksiterende produksjonslinjer, eller utvikle nye.

Vi har erfaringer i alt fra å skifte ut og rehabilitere fyrrom til å programmere produksjonslinjer for legemiddelindustrien.

Varmesentraler - Utfasing av oljefyrer til luft - vann varmepumper.

ENØK tiltak på prosessanlegg. Analyser, investerings- og besparingsbudsjett samt tiltaksplaner for det aktuelle anlegget.

PLS - Programmering av logiske styringer av de fleste typer prosessanlegg.

Gode og kvalitet sikrede risikoanalyser av prosessanlegg etter de gjeldende normer.

Vårt rutinemessige arbeid ihht våre HMS- og kvalitetssikringssystemer, vil sikre deg den beste løsningen med hensyn på riktig funksjonalitet, kvalitet til riktig tid og pris.

Dette gjør oss til en samarbeidspartner du kan stole på gjennom hele prosjektet